wydrukowane przez https://lubuskie.city-map.pl/city/db/555001110306/stowarzyszenie-wspolnota-polska-oddial-w-gorzowie

Kontakt

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddia³ w Gorzowie, Gorzów Wlkp.

Twoja wiadomoœæ do: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddia³ w Gorzowie

Zapozna³em siê z informacjami o ochronie danych i akceptujê je.ul. W³adys³awa Jagie³³y 5a
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: +48 95 722 57 24+48 95 722 57 24
Faks: +48 95 722 57 24